Home

Het percentage blinden in hogergelegen gebieden in Azië ligt ver boven het gemiddelde elders in de wereld. Oorzaken daarvan liggen zowel in klimatologische als hygiënische omstandigheden: stof, wind, hoge ultraviolette straling, roet veroorzaakt door stoken met kolen en/of yak-ontlasting, en een tekort aan vitamine A op jonge leeftijd.

 

De doelstelling van de stichting is het verlenen van materiële en immateriële steun aan deze visueel gehandicapten in Azië. Daartoe werven we gelden in Nederland die tot nu toe geheel ten goede zijn gekomen aan de projecten van Braille without Borders, aan blinde studenten van kanthari, en aan projecten van en voor blinden en slechtzienden in Azië die uit kanthari voortkomen.
Al deze projecten ontvangen geen subsidies en zijn geheel afhankelijk van donateurs.

De stichting Doel voor Ogen is op geen enkele wijze politiek, religieus of anderszins gebonden, en heeft geen winstoogmerk
Sinds januari 2008 heeft de stichting de anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)