ANBI

Stichting Doel voor ogen staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 8081.33.330
Met ingang van 1 januari 2014 moeten de instellingen die geregistreerd staan als ANBI diverse gegevens op de internetsite hebben staan.

De stichting Doel voor ogen heeft de ANBI status. Donateurs kunnen de giften in aftrek brengen bij de inkomstenbelasting .Voor die aftrek geldt een drempel die afhankelijk is van je inkomen.Wanneer je een schenking aan gaat voor 5 jaar kun je de donaties in aftrek brengen voor het gehele bedrag ,dan heb je niet te maken met de drempel .

 • Naam: Doelvoorogen
 • Bankgegevens, IBAN nummer: NL21ABNA0539238120
 • BIC: ABNANL2A
 • RSIN nummer: 8081.33.330
 • Kamer van Koophandel nummer: 34109772
 • Contactgegevens: doelvoorogen@gmail.com
 • Bestuurssamenstelling: hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling
 • Beleidsplan: hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend beleidsplan 2014
 • Beloningsbeleid: de stichting Doel voor ogen kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.
 • Doelstelling: hiervoor verwijzen wij u naar: doelstelling.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwsbladen, te vinden op de pagina Nieuwsblad onder de hoofdpagina Vereniging.
 • Financiële Verantwoording: hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwsbladen, te vinden op de pagina Nieuwsblad onder de hoofdpagina Vereniging.

 • Financiële overzicht 2014
 • Financiële overzicht 2015.
 • Financiële overzicht 2017.