HEAD Nepal

HEAD Nepal is opgezet door oud-studenten van kanthari.

⇒ Wat hoofd Nepal doet
Hoofd Nepal werkt in principe met alle soorten personen met een handicap in het Humla-district, voor zover de middelen daar de voorkeur aan geven. We voeren het hele jaar door een aantal ondersteunende diensten, beroepsopleidingen en educatieve / bewustmakings- / sensibiliseringsprogramma’s voor verschillende personen met een handicap met verschillende leeftijdsgroepen. Op dit moment blijft onze belangrijkste focus echter liggen op het aanbieden van onderwijs / training aan de visueel en lichamelijk gehandicapte kinderen in Humla. Lees meer over onze werken