Doel Voor Ogen (DVO) respecteert uw privacy. DVO verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
DVO verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen. DVO gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie verzoekt via ons contactformulier, verwerkt DVO de gegevens om aan dat verzoek te voldoen.  DVO kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van DVO of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt DVO uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

doorklikken naar andere sites
Op de pagina’s van de DVO-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. DVO draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. DVO raadt u dan ook het beleid of statement t.a.v. de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-DVO-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van DVO.

uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op doelvoorogen@gmail.com

contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door DVO kunt u een e-mail sturen naar doelvoorogen@gmail.com

wijzigingen
DVO behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. DVO adviseert u dan ook regelmatig deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.