Projecten

 

Algemeen

De stichting Doel voor Ogen heeft behalve de blindenschool in Lhasa en de trainingsboerderij van Braille without Borders, en studiebeurzen aan studenten van kanthari, de volgende projecten in Azië kunnen helpen met startsubsidies, het financieren van lopende kosten en materialen zoals brailleprinters, schoolboeken, warmwaterzonneboilers etcetera.

– HEAD Nepal van Chhitup Lama in West-Nepal.
– IEC Nepal van Khum Raj Sharma in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
– Prayatna van Sarita Lamichane in Oost-Nepal. Ondersteuning van kwetsbare blinde en slechtziende vrouwen d.m.v. trainingen en de aanschaf van nieuw lesmateriaal voor blindenscholen na de aardbeving in 2015.
– Future Vision van Lorena Acula op de Phillippijnen. Blindenschool en losse cursussen voor blinden.
– REAL Dream Home, Nepal van Rajendra Prasad Dhital. Voorbereidingsschool voor blinde kinderen en trainingscentrum

Braille without Borders

Tot 1998 konden blinden in Tibet geen onderwijs volgen. De kans voor blinden en slechtzienden om normaal in de samenleving te integreren was en is daardoor erg klein. Braille without Borders (opgezet door Sabriye Tenberken, zelf blind) voorziet nu in die behoefte met:
– een school voor kinderen vanaf 4 jaar, waar zij worden voorbereid op het reguliere onderwijs of op een geschikt beroep (fysiotherapie, muziek);
– een boerderij in Shigatse waar opleidingen kunnen worden gevolgd (ook door op latere leeftijd blind geworden volwassenen) in o.a. landbouw, veeteelt, kaasmaken, brood- en banketbakken, handwerken en muziek;

kanthari

In kanthari gaat men van het volgende principe uit: “Bij elk initiatief of project zal het altijd gaan om een wezenlijke verandering van de ‘mind-set’, de mentaliteit, de geesteshouding, binnen een maatschappelijke groep. Nooit mag het alleen om symptoombestrijding gaan. Deze mentaliteitsverandering kan alleen op vrijwillige basis plaatsvinden, derhalve zal het veranderingsproces van binnenuit moeten komen. Degenen die dit proces zullen doorlopen, moeten daartoe in staat worden gesteld. Ze moeten de zeggenschap over de verandering krijgen, alleen dan zullen veranderingen duurzaam zijn.”
De opleiding in kanthari bestaat uit 5 delen, die samen 12 maanden duren:


1. “Tansalesea”, een fictief land, waarin de deelnemers hun sociale ondernemingen in dit land moeten opzetten en daarbij met alle problemen die dat met zich meebrengt, worden geconfronteerd, zoals b.v. oprechte en minder oprechte leden van de Tansaleaanse regering, de media, de wetgevende macht en bijgeloof. En zo leren ze diverse gereedschappen en technieken aan.


2. “The wild world”. Een maand lang lopen alle deelnemers ergens in India stage in een organisatie die nauw verwant is met hun op te zetten project.


3. “Voorbereiding op de sprong in het diepe”. Deelnemers werken aan kortdurende projecten zoals bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en milieu, onderwijs en campagnevoeren, en sociaal ondernemerschap. In 2015 was dat o.a. het opzetten van een permanente biologische tuin op de campus, het ontwikkelen van workshops en campagnes voor middelbare scholen om het probleem van discriminatie op grond van huidskleur aan te pakken.


4. “Droomspeeches”. Dit deel is vooral gericht op communicatievaardigheden die nodig zijn om ideeën goed te kunnen presenteren aan toekomsige medewerkers, potentiële donoren, de media etc. Deze fase wordt afgesloten met de dream-speech, waarbij het idee van sociale verandering van de deelnemers aan een live publiek en een panel van internationale specialisten wordt gepresenteerd, gevolgd door een kritische vraag- en antwoordsessie. Deze speeches kunnen op http://www.kanthari.org/kanthari-talks worden bekeken.


5. “Run, jump and swim’. Na een ‘certification ceremony’, waarbij in 2015 meer dan 150 mensen aanwezig waren en die met blues en rock werd afgesloten door de band ‘Soul Jam’, gaan de deelnemers hun projecten in de realiteit opzetten. Als ze daarin na 5 maanden zijn geslaagd, hebben ze de opleiding geheel afgerond.


Tot nu toe zijn door oud-kanthari-studenten meer dan honderd projecten over de hele wereld gerealiseerd.

 

Doel voor Ogen verleent beurzen aan blinde en slechtziende studenten uit Azië die deze opleiding volgen.


HEAD Nepal

Chhitup Lama, die zelf zeer slechtziend is en afkomstig uit het district Humla in West-Nepal, is in 2010 afgestudeerd aan kanthari. De dorpen in dit is district liggen zo afgelegen dat hij in eerste instantie een mobiele blindenschool heeft opgezet. Te paard reisde hij van dorp tot dorp om de blinde en slechtzienden les te geven. In 2015 heeft Doel voor Ogen hem ter ondersteuning een brailleprinter kunnen geven. Inmiddels heeft Chittup zijn activiteiten uitgebreid met o.a. een blindenschool in Simikot.
Voor uitgebreidere informatie: HEAD Nepal


IEC Nepal

In 2009 heeft Khom Raj Sharma IEC Nepal opgericht in Kathmandu. Samen met zijn medewerkers heeft hij cursussen voor blinden en slechtzienden opgezet, waar men computervaardigheden en Engels leert. Veel leraren in Nepal zijn blind en kunnen bij IEC Nepal de nodige vaardigheden opdoen om hun leraarschap te kunnen blijven uitoefenen.
Verder onderneemt IEC allerlei activitieten om de de positie van blinden en slechtzienden te verbeteren en heeft hij met zijn medewerkers initiatieven genomen om plekken te creëren waar blinden een inkomen kunnen verwerven.
Sichting Doel voor Ogen heeft hem een startsusidie kunnen geven.
Voor uitgebreidere informatie: IEC Nepal


Prayatna Nepal

Sarita Lamichane, vanaf haar geboorte blind, volgde in 2014 de kanthari-opleiding en richtte Pryatna op. Met haar stichting ondersteunt ze vooral de zeer kwetsbare blinde en slechtsziende vrouwen in Oost-Nepal. Dat doet ze door middel van oriëntatie- en mobiliteitstrainingen en sollicitatietrainingen. Tijdens en vlak na de aardbevingen in Nepal, realiseerde ze zich dat blinde vrouwen en meisjes veel meer gevaar liepen in dergelijke situaties. Zij behoren vaak tot de laatsten naar wie een hand wordt uitgestoken en die worden gered. Sarita ontwikkelde daarom een ‘disaster risk managementtraining’ om de reactie op dergelijke riskante situaties en organisatiecapaciteiten te vergroten.
Na de aardbevingen waren veel scholen voor blinden ingestort en het lesmateriaal verloren gegaan. Met een gift van Doel voor Ogen kon Sarita weer nieuw lesmateriaal aanschaffen.


Voor uitgebreidere informatie: Prayatna