Braille without Borders

Voor blinde kinderen in Tibet bestond er tot 1998 geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. De kans om normaal in de samenleving te integreren is daardoor erg klein.
Het percentage blinden in Tibet ligt ver boven het gemiddelde elders in de wereld.
Oorzaken zijn te vinden in zowel klimatologische als hygiënische omstandigheden: stof, wind, hoge ultraviolette straling, roet veroorzaakt door stoken met kolen en/of yak-ontlasting en een tekort van vitamine A op jonge leeftijd.


In 1997 heeft Sabriye Tenberken, zelf blind,  de mogelijkheid voor het opzetten van een opleidingsinstituut voor blinden in Tibet onderzocht.
Ze ontdekte dat er geen programma’s bestonden voor het opleiden en integreren van blinden.
Samen met Paul Kronenberg heeft ze toen een project voor slechtzienden en blinden opgezet.